کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍رک‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ س‍ی‍س‍ک‍و
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍رک‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ س‍ی‍س‍ک‍و
 
پدیدآور:
<ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌ پ‍ور= ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌پ‍ور>، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۶۲-
 
ناشر:
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز، ن‍اق‍وس‌، خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش عملی و کاربردی < = 318-246 hctiwS PNCCسی سی ان پی سویچ ۶۴۲-۸۱۳>
<حسینقلی پور= حسینقلی پور>، مسعود، ۱۳۶۲- ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز، ناقوس ، خلیج فارس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۳‬,‭‌ح۵آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک