کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌(م‍ش‍ان‍ی‍ر)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا--ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
ش‍رک‍ت‌ پ‍ری‍م‍اورا .گ‍روه‌ ن‍رم‌ اف‍زاری‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌(م‍ش‍ان‍ی‍ر)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی برنامه ریزی و کنترل پروژه به کمک )3P( rennalP tcejorP arevamirP
شرکت پریماورا .گروه نرم افزاری ؛  تهران شرکت سهامی خدمات مهندسی برق (مشانیر)   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۵‬,‭‌پ۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک