کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍رم‍ره‍ورن‌، ج‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍رم‍ره‍ورن‌، ج‍ان‌
ش‍رم‍ره‍ورن‌، ج‍ان‌ آر
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو،م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ وآم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتار سازمانی
شرمرهورن ، جان ؛  تهران وزارت نیرو،موسسه تحقیقات وآموزش مدیریت   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‌ش۳۶‌م۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت و رفتار سازمانی
شرمرهورن ، جان آر ؛  تهران مدیران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‌ش۳۶‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک