کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ان‍واده‌--ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ص‍رف‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ -- رف‍ت‍ار
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
لارس‍ن‌، رن‍دی‌ ج‌
ص‍ح‍ت‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۵۰-
گ‍ال‍ی‍ن‍دو ، ای‍زرای‍ی‍ل‌
 
ناشر:
ف‍وژان‌
رش‍د
دان‍ژه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای ترسیم ژنوگرام خانواده
گالیندو ، ایزراییل ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭ژ۹‌گ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >شخصیت :حوزه های دانش درباره ماهیت انسان
لارسن ، رندی ج ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌ل۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رفتار< مصرف کننده = مصرف کننده >
صحت ، سعید، ۱۳۵۰- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۹۰۲۰۹،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - خیابان اردیبهشت - بین لبافی نژاد و جمهوری - پلاک ۱۴ طبقه اول فوژان   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۳۲‬,‭‌ص۳‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک