کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ج‍اع‍ی‌، ف‍ری‍ده‌، ۱۳۴۸-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ش‍ج‍اع‍ی‌، ف‍ری‍ده‌، ۱۳۴۸-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
امانت عشق
شجاعی ، فریده ، ۱۳۴۸- ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۲۳،/‌ج۲۳،‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک