کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ی‍ل‍ورم‍ن‌، ری‍چ‍ارد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‍ان‌
 
پدیدآور:
س‍ی‍ل‍ورم‍ن‌، ری‍چ‍ارد
س‍ی‍ل‍ورم‍ن‌، ری‍چ‍ارد ا.
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی :کتاب عام
سیلورمن ، ریچارد ا. ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌س۹‌ح۴۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جدید
سیلورمن ، ریچارد ؛  [تهران ] انتشارات علمی و فنی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌س۹۲‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک