کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌- ت‍ج‍زی‍ه‌وت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌- ت‍ج‍زی‍ه‌وت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
 
پدیدآور:
ذاک‍ری‌، ب‍ت‍ول‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای ساخت یافته تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی
ذاکری ، بتول ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۷/۶‬,‭ذ۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک