کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ی‍د، ه‍ری‌ ب‍ول‍ت‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زل‍زل‍ه‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ی‍د، ه‍ری‌ ب‍ول‍ت‍ن‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<حرکت های = حرکت های >زمین و روانگرایی خاک در حین زلزله
سید، هری بولتن ؛  تهران موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۱‬,‭‌س۹‌ح۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک