کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ی‍اس‍ت‌ پ‍ول‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍اس‍ت‌ پ‍ول‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ پ‍ول‍ی‌ و ب‍ان‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۳ ، تحت عنوان چالش ها و الزامات فراروی بازارهای پول و سرمایه در اقتصاد ایران
تهران پژوهشکده پولی و بانکی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۵۷۲۰‬,‭‌م۳‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی ( ۳۰و ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۲ ) تحت عنوان نقش نهادهای مالی در توسعه اقتصادی :عملکرد و چشم انداز - تجربه ایران
تهران پژوهشکده پولی و بانکی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۵۷۲۰‬,‭‌م۳‌ک۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک