کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ی‍اس‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ارزش‍ی‍اب‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وس‍س‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ارزش‍ی‍اب‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- ای‍ران‌ -- ارزش‍ی‍اب‍ی‌
س‍ی‍اس‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ارزش‍ی‍اب‍ی‌
 
پدیدآور:
<ق‍ان‍ع‍ی‌ راد= ق‍ان‍ع‍ی‌راد>، س‍ی‍د م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌، ۱۳۳۴-
ح‍ی‍دری‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۵۲-
ن‍ام‍داری‍ان‌، ل‍ی‍لا، ۱۳۶۴-
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ای‍ران‌، چ‍اپ‍ار
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز، پ‍ای‍گ‍اه‌ اس‍ت‍ن‍ادی‌ ع‍ل‍وم‌ ج‍ه‍ان‌ اس‍لام‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
معرفت شناسی < علم سنجی = علم سنجی >
حیدری ، غلامرضا، ۱۳۵۲- ؛  شیراز: تلفن ناشر : ۲۲۲۶۶۶۲-۰۷۱۱,نمابر ناشر ; ۲۲۲۹۶۷۶-۰۷۱۱,آدرس ناشر :خ 22 بهمن نوید شیراز، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۸۶‬,‭‌ح۹‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شبکه سیاستی علم و فناوری :نظریه ها، تجربیات و مدل مفهومی
<قانعی راد= قانعی راد>، سید محمدامین ، ۱۳۳۴- ؛  تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۲۷‬,‭‌ق۲‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی علم ، فناوری و نوآوری : مروری بر شاخص ها و سازمان های فعال این حوزه
نامداریان ، لیلا، ۱۳۶۴- ؛  تهران : تلفن ناشر :۶۶۴۹۴۹۸۰-داخلی ۴۳۵ ،آدرس ناشر :خ انقلاب - شماره 0901 صندوق پستی 1731-58131 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ، چاپار   ، ۱۳۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک