کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍پ‍ه‍راف‍روز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ک‍وه‌ غ‍ازان‍ی‌، زه‍را،۱۳۴۹-
ش‍ک‍وه‌ غ‍ازان‍ی‌، زه‍را
 
ناشر:
س‍پ‍ه‍راف‍روز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ۲
شکوه غازانی ، زهرا ؛  تهران سپهرافروز   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ش۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمال مهندسی :با بیش از ۴۰۰ مسأله حل شده ، شامل :سوالات امتحانات پایان ترم دانشگاه ها...
شکوه غازانی ، زهرا،۱۳۴۹- ؛  تهران سپهرافروز   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭‌ش۸آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک