کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍وداگ‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ف‍ض‍ی‍ل‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍وداگ‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
 
ناشر:
ف‍ن‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جزئیات اجرای ساختمان
سوداگر، حسین ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران فنی حسینیان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۰۳۱‬,‭‌س۹‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک