کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍وداگ‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۳-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
س‍وداگ‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۳-
 
ناشر:
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌، ش‍ه‍رآب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
رهیافت حل مسئله در استاتیک ، مقاومت و تحلیل < سازه ها= سازه ها>
سوداگر، حسین ، ۱۳۲۳- ؛  تهران آینده سازان ، شهرآب   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌س۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک