کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍وب‍س‍ی‍د -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌
س‍وب‍س‍ی‍د -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
دادگ‍ر ک‍رم‍اج‍ان‍ی‌، ی‍دال‍ل‍ه‌
رح‍ی‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
وزارت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ع‍ل‍م‌ و ادب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و بررسی اقتصادی سوبسید
رحیمی ، عباس ؛  تهران وزارت بازرگانی ، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۳۴۶‬,‭‌ف‍لا۹ر۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مالیه عمومی و اقتصاد دولت
دادگر کرماجانی ، یدالله ؛  تهران علم و ادب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۱۳۱‬,‭د۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک