کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ه‍راب‍ی‌، ف‍رام‍رز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
ه‍وش‌ م‍ع‍ن‍وی‌
وال‍دی‍ن‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
 
پدیدآور:
س‍ه‍راب‍ی‌، ف‍رام‍رز
<خ‍دای‍اری‌ ف‍رد= خ‍دای‍اری‌ف‍رد>، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۹-
اس‍ک‍ب‍ی‍ن‍ی‌، ی‍وج‍ن‍ی‍ا، ۱۹۳۹ م‌.
 
ناشر:
ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍ا م‍رب‍ی‍ان‌
آوای‌ ن‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گذار از نوجوانی به بزرگسالی و روابط خانوادگی
اسکبینی ، یوجنیا، ۱۹۳۹ م . ؛  تهران انجمن اولیا مربیان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۹۹‬,‭‌ف‍لا۵‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هوش معنوی و< مقیاس های = مقیاسهای >سنجش آن
سهرابی ، فرامرز ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭‌س۹‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
<خدایاری فرد= خدایاری فرد>، محمد، ۱۳۲۹- ؛  تهران : تلفن ناشر :, 55376966-6نمابر ناشر ;28808466 آوای نور   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۳‬,‭‌خ۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک