کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ن‍ج‍ش‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ م‍درس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍لاه‍ب‍رداری‌ و ک‍لاه‍ب‍رداران‌ --ای‍ران‌ -- م‍ق‍ررات‌ ک‍ی‍ف‍ری‌
 
پدیدآور:
ح‍ب‍ی‍ب‌زاده‌،م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر،۱۳۳۶-
 
ناشر:
س‍ن‍ج‍ش‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ م‍درس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کلاهبرداری و جرایم مشابه در حقوق ایران
حبیب زاده ،محمدجعفر،۱۳۳۶- ؛  تهران سنجش و سنجش تکمیلی مدرس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ح۲‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک