کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ن‍ج‍اب‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
 
پدیدآور:
س‍ن‍ج‍اب‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 
ناشر:
ق‍وم‍س‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<روش شناسی = روش شناسی >در علم سیاست و روابط بین الملل با بهره گیری و معرفی نرم افزار< = SSPSاس پی اس اس >
سنجابی ، علیرضا ؛  تهران قومس   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۷۱‬,‭‌س۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک