کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ن‍ب‍ل‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۴۰ ق‌ --.خ‍طب‍ه‌ه‍ا
م‍ع‍م‍اری‌
 
پدیدآور:
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۴۰ ق‌
ام‍ی‍ر اق‍ب‍ال‌ ح‍ی‍در پ‍ور
 
ناشر:
س‍ن‍ب‍ل‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه < نهج البلاغه = نهج البلاغه >حضرت امیرالمومنین ( ع )به همراه فهرست موضوعی
علی بن ابی طالب ( ع )، امام اول ، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ ق ؛  مشهد سنبله   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۸/۰۲‬,‭‌ع۸‌ن۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخچه معماری ایران و کشور های اسلامی
امیر اقبال حیدر پور ؛  مشهد سنبله   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۰‬,‭‌ح۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک