کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍م‍ب‍ول‍ی‍س‍م‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍م‍ای‍ش‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
س‍م‍ب‍ول‍ی‍س‍م‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ب‍ورک‍ه‍ارت‌، ت‍ی‍ت‍وس‌
س‍ت‍اری‌، ج‍لال‌،۱۳۱۰-
س‍ت‍اری‌، ج‍لال‌، ۱۳۱۰ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
 
ناشر:
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ت‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
رمزپردازی ( مجموع مقالات تحقیقی )
بورکهارت ، تیتوس ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۶۰۳‬,‭‌ب۸۷ر۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نماد و نمایش
ستاری ، جلال ، ۱۳۱۰ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۰۳۸‬,‭‌س۲‌ن۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آئین و اسطوره در تئاتر
ستاری ، جلال ،۱۳۱۰- ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۰۳۸‬,‭‌س۲‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک