کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ل‍ی‍م‍ی‌ ن‍س‍ب‌ ، س‍ه‍ی‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دل‍ه‍ای‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ ن‍رخ‌ ب‍ه‍ره‌
 
پدیدآور:
س‍ل‍ی‍م‍ی‌ ن‍س‍ب‌ ، س‍ه‍ی‍ل‌
 
ناشر:
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مدل تصادفی رژیم سویچینگ برای نرخ بهره کوتاه مدت در بازار ارز ایران
سلیمی نسب ، سهیل ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۵۱،FT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک