کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌ س‍ه‌ده‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌، ۱۳۵۸-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌ س‍ه‌ده‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌، ۱۳۵۸-
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل توابع اکسل
سلیمانی سه دهی ، مجتبی ، ۱۳۵۸- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌س۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک