کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ل‍طان‍ی‌ م‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍س‍ت‌ و آزم‍ون‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌-ای‍ران‌-آزم‍ون‍ه‍ا
ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د
 
پدیدآور:
س‍ل‍طان‍ی‌ م‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ع‍ل‍ی‍رض‍ا س‍ل‍طان‍ی‌ م‍ح‍م‍دی‌ - م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ اث‍ب‍ات‍ی‌
م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ اث‍ب‍ات‍ی‌ - ع‍ل‍ی‍رض‍ا س‍ل‍طان‍ی‌ م‍ح‍م‍دی‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ه‍ن‍ر
اس‍ل‍ی‍م‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات تخصصی و عمومی آزمون کارشناسی ارشد هنر
سلطانی محمدی ، علیرضا ؛  [تهران ] اسلیمی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۲۸۰‬,‭‌س۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آزمون کارشناسی ارشد هنر
علیرضا سلطانی محمدی - محمد حسن اثباتی ؛  جهاد دانشگاهی هنر   ،
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۲۸۰‬,‭‌س۸ ‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سوالات تخصصی آزمون هنر
محمد حسن اثباتی - علیرضا سلطانی محمدی ؛  جهاد دانشگاهی   ،
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک