کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،- ۶۹۱ ؟ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۷ ق‌
 
پدیدآور:
س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،- ۶۹۱ ؟ق‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ه‍س‍ت‍ان‌
آروی‍ن‌
خ‍وارزم‍ی‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
ب‍ه‍زاد:م‍ی‍لاد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کلیات سعدی با استفاده از نسخ تصحیح شده محمدعلی فروغی ( ذکاءالملک )و اسناد عبدالعظیم قریب
سعدی ، مصلح بن عبدالله ،- ۶۹۱ ؟ق ؛  تهران آروین   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۲۰۰‬,‭‌س۷‌ک۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کلیات سعدی :براساس چاپ محمدعلی فروغی و مقابله با چند نسخه معتبر دیگر همراه با معانی اشعار عربی ، کشف الابیات گلستان و بوستان ، فهرست غزلیات و قصاید و قطعات و فهرست لغات
سعدی ، مصلح بن عبدالله ،- ۶۹۱ ؟ق ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۲۰۰‬,‭‌س۷‌ک۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بوستان سعدی " سعدی نامه "
سعدی ، مصلح بن عبدالله ،- ۶۹۱ ؟ق ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۲۰۴‬,‭‌س۷‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کلیات سعدی :گلستان ، بوستان ، غزلیات ، قصاید، رباعیات ، قطعات و هزلیات
سعدی ، مصلح بن عبدالله ،- ۶۹۱ ؟ق ؛  تهران نشر هستان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۲۰۰‬,‭‌س۷‌ک۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کلیات سعدی :گلستان ، بوستان ، غزلیات ، قصاید، رباعیات ، قطعات و رسائل از روی نسخه تصحیح شده محمدعلی فروغی
سعدی ، مصلح بن عبدالله ،- ۶۹۱ ؟ق ؛  تهران بهزاد:میلاد   ، ۱۳۸۲-۸۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۲۰۰‬,‭‌س۷‌ک۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک