کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍دی‍دال‍س‍ل‍طن‍ه‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۲۵۱- ۱۳۲۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
 
پدیدآور:
س‍دی‍دال‍س‍ل‍طن‍ه‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۲۵۱- ۱۳۲۰
 
ناشر:
دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بندرعباس و خلیج فارس ( اعلام الناس فی احوال بندرعباس )
سدیدالسلطنه ، محمدعلی ، ۱۲۵۱- ۱۳۲۰ ؛  تهران دنیای کتاب   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۱۳۴‬,‭‌س۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک