کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍خ‍ت‌ اف‍زار --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍خ‍ت‌ اف‍زار --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
س‍خ‍ت‌اف‍زار --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
<ت‍رک‌ ن‍ی‍ک‌= ت‍رک‌ن‍ی‍ک‌>، م‍ج‍ی‍د
 
ناشر:
ج‍ه‍ان‌ ن‍و
ن‍ش‍ر ادب‍س‍ت‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مهارت در مدارهای منطقی و سخت افزار:ویژه دانش آموزان سال سوم هنرستانهای کامپیوتر، داوطلبان کنکور...
غلامعلی ، محمود ؛  تهران نشر ادبستان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۵/۶‬,‭‌م۷‌م۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش جامع < سخت افزار= سخت افزار>
<ترک نیک = ترک نیک >، مجید ؛  [تهران ] جهان نو   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۵‬,‭‌ت۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک