کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ت‍ای‍ش‍گ‍ر، م‍ه‍دی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ه‍دی‌ س‍ت‍ای‍ش‍گ‍ر
س‍ت‍ای‍ش‍گ‍ر، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ اطلاع‍ات‌
اطلاع‍ات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه موسیقی ایران زمین
ستایشگر، مهدی ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۲و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه موسیقی
مهدی ستایشگر ؛  تهران انتشارات اطلاعات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۲ و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک