کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍اع‍ت‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۰- ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍اع‍ت‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۰- ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره و رواندرمانی ( نظریه ها و راهبردها)
ساعتچی ، محمود، ۱۳۲۰- ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌س۲‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک