کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ازه‌ --دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ --آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازه‌ --دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ --آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍اه‍ری‌، م‍ح‍م‍ودرض‍ا
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدلسازی و آزمایشهای دینامیکی در مهندسی زلزله
ماهری ، محمودرضا ؛  تهران پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۳‬,‭‌م۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک