کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ازه‌، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ --پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازه‌، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ --پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا
 
پدیدآور:
خ‍اک‍ب‍از، ب‍ه‍ن‍از،۱۳۵۴-
 
ناشر:
دی‍ب‍اگ‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهارگزینه ای تحلیل سازه ها
خاکباز، بهناز،۱۳۵۴- ؛  تهران دیباگران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌خ۲‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک