کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ه‍ران‌ --ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ا
آث‍ار ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ و دی‍دن‍ی‌ ش‍ه‍ر س‍ازی‌
 
پدیدآور:
س‍ازم‍ان‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ائ‍ی‌ و ک‍ارت‍وگ‍راف‍ی‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اطلس کامل شهر تهران ۸۵
موسسه جغرافیائی و کارتوگرافی گیتاشناسی ؛  تهران سازمان جغرافیائی و کارتوگرافی گیتاشناسی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭G‬,‭۲۲۵۹‬,‭‌گ۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
نقشه جغرافیایی فارسی
 
 
ساری ( نقشه و تاریخچه شهر)
سازمان گیتاشناسی ؛  سازمان گیتاشناسی   ،
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک