کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
 
پدیدآور:
دروی‍ش‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۳-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با< سازمان های = سازمان های >دولتی ایران و سازمان های گردشگری ( رشته مدیریت جهانگردی )
درویش ، حسن ، ۱۳۴۳- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۶‬,‭د۴آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک