کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌، واح‍د ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌، واح‍د ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابرسی مدیریت
تهران سازمان مدیریت صنعتی ، واحد تحقیق و توسعه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۹۵‬,‭‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک