کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ازم‍ان‌ س‍ی‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ --رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ --ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ س‍ی‍ا
 
پدیدآور:
ت‍رن‍ر، اس‍ت‍ان‍س‍ف‍ی‍ل‍د،۱۹۲۳
س‍ل‍ی‍م‍ی‌ب‍ن‍ی‌، ص‍ادق‌،۱۳۴۷-
 
ناشر:
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌
اطلاع‍ات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پنهانکاری و دموکراسی
ترنر، استانسفیلد،۱۹۲۳ ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭JK‬,‭۴۶۸‬,‭‌ج۲‌ت۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ارمغان دمکراسی :جهت گیری سیاست خارجی ایالات متحده امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۲-۱۳۵۷ ه .ش .
سلیمی بنی ، صادق ،۱۳۴۷- ؛  قم دفتر نشر معارف   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۵۴‬,‭‌س۸‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک