کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌. دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍اک‌--م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
س‍ازه‌ -طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
ب‍ت‍ن‌ -م‍ش‍خ‍ص‍ات‌
ب‍ت‍ون‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ب‍ت‍ون‌ -م‍ش‍خ‍ص‍ات‌
آب‌ -ذخ‍ی‍ره‌ -اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
 
پدیدآور:
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ .دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌. دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
م‍گ‍ردی‍چ‍ی‍ان‌، آرک‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌- اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<آئین نامه = آیین نامه < >بتن = بتون >ایران ( آبا)
سازمان برنامه و بودجه .دفتر تحقیقات و معیارهای فنی ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۶۸‬,‭‌س۲آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی
سازمان برنامه و بودجه .دفتر تحقیقات و معیارهای فنی ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۶۸‬,‭‌س۲۵‌ض۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات :پی و شالوده در تحلیل ساختمان ها در برابر زلزله ( ارائه شده در دومین سمینار بین المللی مکانیک خاک و مهندسی پی ایران )افتادگی ، ارتعاش و انتقال جانبی در ساختمان ها /بنائی مسلح با بلوک مجوف بتنی
مگردیچیان ، آرک ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۶۸‬,‭‌س۲۳‌م۳۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی بتن ۱۸ - ۲۰ آبان ۱۳۷۱
کنفرانس بین الملی بتن ( ۱۳۷۱ :تهران ) ؛  [تهران ] سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۱‬,‭‌ک۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشهای تیپ مکانیک خاک ( شناسایی و طبقه بندی خاک )
سازمان برنامه و بودجه . دفتر تحقیقات و معیارهای فنی ؛  ۱۳۷۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<آئین نامه = آیین نامه < >بتن = بتون >ایران ( آبا)
سازمان برنامه و بودجه .دفتر تحقیقات و معیارهای فنی ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک