کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا --م‍دی‍ری‍ت‌
ش‍ورای‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ آرش‍ی‍و
 
پدیدآور:
ع‍زی‍زی‌، غ‍لام‍رض‍ا
اون‍ز، ادوارد
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شورای جهانی آرشیو
عزیزی ، غلامرضا ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران   ، ۱۳۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مدیریت برای متخصصان < اطلاع رسانی = اطلاع رسانی >
اونز، ادوارد ؛  تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸‬,‭‌ف‍لا۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک