کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا -- ای‍ران‌ -- اث‍ر زل‍زل‍ه‌ -- آئ‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ا -- ای‍ران‌ -- اث‍ر زل‍زل‍ه‌ -- آئ‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍ق‍اوم‍ت‌ در ب‍راب‍ر زل‍زل‍ه‌ -آی‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ا -- ای‍ران‌ -- اث‍ر زل‍زل‍ه‌ -- آئ‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ت‍رک‍اش‍ون‍د، اک‍ب‍ر،۱۳۵۷-
ن‍ع‍م‍ت‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۴۸-
 
ناشر:
ف‍رازان‍دی‍ش‌ س‍ب‍ز
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، ام‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله :متن پیشنهادی استاندارد ۲۸۰۰ برای تصویب دولت جمهوری اسلامی
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن .کمیته دائمی بازنگری ؛  تهران مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸/۴۴‬,‭‌م۴آ۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و تفسیر آئین نامه ۲۸۰۰ زلزله و مهندسی زلزله
ترکاشوند، اکبر،۱۳۵۷- ؛  تهران فرازاندیش سبز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸/۴۴‬,‭‌ت۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نکاتی پیرامون آئین نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله ( استاندارد۲۸۰۰)
نعمتی ، سعید، ۱۳۴۸- ؛  تهران پژوهشگران نشر دانشگاهی ، امید انقلاب   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸‬,‭‌ن۶‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک