کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ون‍ی‌ --طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ون‌ م‍س‍ل‍ح‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ون‍ی‌ --طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ ب‍ا ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌ -- ای‍ران‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
س‍ق‍ف‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ون‍ی‌ -م‍ش‍خ‍ص‍ات‌
 
پدیدآور:
س‍وداگ‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌
ق‍ال‍ی‍ب‍اف‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۱۴-
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌- اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
روزب‍ه‍ان‌
اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
ده‍خ‍دا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اجرای ساختمانهای بتن آرمه
قالیبافیان ، مهدی ، ۱۳۱۴- ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۲‬,‭‌ق۲‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تیرچه های پیش ساخته خرپایی :مشخصات فنی ، روش طرح و محاسبه به انضمام جدول های محاسبه تیرچه ها
سازمان برنامه و بودجه .دفتر تحقیقات و معیارهای فنی ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۶۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ت۹۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات ساختمانهای بتنی
سوداگر، حسین ؛  [تهران ] ابوالفضل حسینیان   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۱/۵‬,‭‌س۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و تشریح مسائل طراحی سازه های بتن آرمه بر مبنای آئین نامه بتن ایران ( مبحث ۹ از مجموعه مقررات ملی ایران )شامل حل مسائل کتاب مهندس شاپور طاحونی ...
تهران روزبهان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۲۴‬,‭ر۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک