کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ آج‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ای‌ آج‍ری‌
 
پدیدآور:
م‍ق‍دم‌، ح‍س‍ن‌،۱۳۳۳-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ ،م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طرح < لرزه ای = لرزه ای < >ساختمان های = ساختمانهی >آجری
مقدم ، حسن ،۱۳۳۳- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ،موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۷۳‬,‭‌م۷ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک