کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ف‍ض‍ی‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ان‍ه‌س‍ازی‌ -- طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ف‍ض‍ی‍ل‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍ژه‌پ‍وران‍ی‌، م‍س‍ع‍ود، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ک‍ب‍اری‌، س‍ی‍اوش‌
س‍وداگ‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
 
ناشر:
ف‍ن‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
م‍ی‍رش‍م‍س‌: اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌
دان‍ش‌ و ف‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دیتیلهای ساختمانی :شامل ۱۲۱۳ دیتیل اجرائی
کباری ، سیاوش ؛  تهران دانش و فن   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۰۲۵‬,‭‌ک۲د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جزئیات اجرای ساختمان
سوداگر، حسین ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران فنی حسینیان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۰۳۱‬,‭‌س۹‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی و نقشه کشی ساختمان
هژه پورانی ، مسعود، گردآورنده و مترجم ؛  [تهران ] میرشمس : اردیبهشت   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۰۳۱‬,‭‍ه۴‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک