کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ --ک‍ل‍ی‍ات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ --ک‍ل‍ی‍ات‌
 
پدیدآور:
ارف‍ع‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ش‍ی‍م‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی ساختمانی و مدیریت پروژه
ارفع ، حسین ؛  تهران نشر شیما   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌ف‍لا۳‌ب۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک