کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ل‍طف‍ی‌، ام‍ی‍ر،۱۳۴۴-
ه‍ن‍دری‍ک‍س‍ون‌، ک‍رس‌
 
ناشر:
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت پروژه های عمرانی
لطفی ، امیر،۱۳۴۴- ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌ل۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت پروژه های ساختمانی
هندریکسون ، کرس ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۳۸‬,‭‍ه۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک