کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : زی‍ب‍اک‍لام‌، ص‍ادق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۵۷
ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ -- ۱۳۲۰- ۱۳۲۲
ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
زی‍ب‍اک‍لام‌، ص‍ادق‌۱۳۲۷-
زی‍ب‍اک‍لام‌، ص‍ادق‌
زی‍ب‍اک‍لام‌، ص‍ادق‌، ۱۳۲۷-
 
ناشر:
روزن‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ما چگونه ما شدیم ، ریشه یابی علل عقب ماندگی در ایران
زیباکلام ، صادق ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۶۷۰/۲‬,‭آ۸ز۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر انقلاب اسلامی
زیباکلام ، صادق ۱۳۲۷- ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۱‬,‭ز۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تحولات سیاسی و اجتماعی ایران ۱۳۲۰- ۱۳۲۲
زیباکلام ، صادق ، ۱۳۲۷- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۰۱‬,‭ز۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک