کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : زگ‍ی‍ت‍زی‌، ه‍ان‍س‌دی‍ت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر -م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
زگ‍ی‍ت‍زی‌، ه‍ان‍س‌دی‍ت‍ر
 
ناشر:
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ارشد و کیفیت
زگیتزی ، هانس دیتر ؛  [تهران ] ریزپردازنده   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭ز۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک