کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : زه‍را ق‍اس‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر ش‍ی‍رازی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ظروف‌ س‍ف‍ال‍ی‌ و س‍رام‍ی‍ک‍ی‌ دوره‌ ق‍اج‍اری‍ه‌
 
پدیدآور:
زه‍را ق‍اس‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر ش‍ی‍رازی‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مقاله فارسی
 
 
بررسی تاثیرات شیوه های ساخت و تزیین ظروف سفالی و سرامیکی صفوی بر نمونه های ساخته شده در دورة قاجار
زهرا قاسمی ، علی اصغر شیرازی ؛  تهران ۱۳۹۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک