کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زن‍ج‍ی‍ره‌ ارزش‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آگ‍ه‍ی‌ه‍ای‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‍ی‌
زن‍ج‍ی‍ره‌ ارزش‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍راه‍ی‍م‍ی‌، پ‍وی‍ا
ش‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌، ی‍زدان‌، ۱۳۵۹-
 
ناشر:
م‍ه‍ک‍ام‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نقص استانداردهای جهانی و ارائه دهندگان خدمات کسب و کار در پیوستن < بنگاه های = بنگاههای >اقتصادی به زنجیره های ارزش ؛ مطالعه موردی در ایران
براهیمی ، پویا ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۳۴،IT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم و نظریه های تبلیغات و شبکه های اجتماعی با تاکید بر صنعت گردشگری
شیرمحمدی ، یزدان ، ۱۳۵۹- ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۸۲۳‬,‭‌ش۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک