کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ --ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ا --ع‍ک‍س‍ه‍ای‌ ه‍وای‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ --ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ا --ع‍ک‍س‍ه‍ای‌ ه‍وای‍ی‌
 
پدیدآور:
راه‍ن‌، پ‍ری‌،۱۹۳۶-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<زمین شناسی = زمین شناسی >مهندسی
راهن ، پری ،۱۹۳۶- ؛  بندر عباس دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۰۵‬,‭ر۲ز۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک