کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : زل‍ی‍ن‍س‍ک‍ی‌، وی‍ل‍ب‍ر، ۱۹۲۱-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌
 
پدیدآور:
زل‍ی‍ن‍س‍ک‍ی‌، وی‍ل‍ب‍ر، ۱۹۲۱-
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر جغرافیای جمعیت
زلینسکی ، ویلبر، ۱۹۲۱- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۹۵۱‬,‭ز۸‌م۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک