کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زل‍زل‍ه‌ و پ‍ل‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ل‍ه‍ا -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- زل‍زل‍ه‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ا -- اث‍ر زل‍زل‍ه‌
زل‍زل‍ه‌ و پ‍ل‍ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍گ‍ردی‍چ‍ی‍ان‌، آرک‌،۱۳۰۶-
ب‍رگ‍ی‌، خ‍س‍رو
 
ناشر:
ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ران‌
ارک‍ان‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مقاله فارسی
 
 
بهسازی < لرزه ای = لرزه ای >پلها با استفاده از غلافهای فولادی )stekcaJ(
برگی ، خسرو ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل بهسازی < لرزه ای = لرزه ای >پل های بزرگراهی ( دستورالعمل 5991 - AWHF (
اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TG‬,‭۴۲۵‬,‭د۵‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک < سازه ها= سازه ها >و مهندسی زلزله
مگردیچیان ، آرک ،۱۳۰۶- ؛  تهران توسعه ایران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴‬,‭‌م۷د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک