کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زب‍ان‌ ت‍رک‍ی‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آذرب‍ای‍ج‍ان‌ -- ت‍اری‍خ‌
زب‍ان‌ ت‍رک‍ی‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ش‍ک‍ور، م‍ح‍م‍دج‍واد، ۱۲۹۷- ۱۳۷۴
ان‍ص‍اف‌پ‍ور، غ‍لام‍رض‍ا
 
ناشر:
ف‍ک‍ر روز
ک‍ه‍ک‍ش‍ان‌: ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تبار و زبان مردم آذربایجان
انصاف پور، غلامرضا ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PL‬,‭۳۱۱‬,‭‌ف‍لا۸‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظری به تاریخ آذربایجان
مشکور، محمدجواد، ۱۲۹۷- ۱۳۷۴ ؛  تهران کهکشان : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۰۱‬,‭ذ۴۳‌م۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک