کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ --ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ راه‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ --ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌--راه‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- راه‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ --ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ راه‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
 
پدیدآور:
رس‍ت‍م‍ی‌ ق‍راگ‍زل‍و، ب‍اب‍ک‌
اوی‍س‍ی‌،< داوود= داود>
ع‍زم‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ن‍ی‍ازی‌، ن‍ی‍م‍ا، ۱۳۶۱amiN ,izaiN . -
 
ناشر:
واژه‌
ج‍اودان‍ه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌،واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍وم‌ ای‍ران‌: ن‍وی‍س‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی مهندسی عمران ؛ قابل استفاده برای داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد...
رستمی قراگزلو، بابک ؛  تهران جهاد دانشگاهی ،واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭ر۵ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای انگلیسی برای دانشجویان مهندسی عمران
عزمی ، محمد ؛  تهران واژه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌ع۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای زبان انگلیسی برای دانشچویان رشته مهندسی عمران
اویسی ،< داوود= داود> ؛  تهران جاودانه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌ع۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی عمران تالیف محمد عزمی
نیازی ، نیما، ۱۳۶۱amiN ,izaiN . - ؛  تهران انتشارات علوم ایران : نویسه   ، ۱۳۸۵=۲۰۰۶ م
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌ع۴‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک